Aanbevolen 
 
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toe toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Bekijk hier de Metaalunievoorwaarden >>
 
De Vimex-shop is van Vika Winkelinrichtingen - voor totaaloplossingen in winkelinrichting.
Ga naar onze website >>
 
 
 


 
Vika Winkelinrichtingen
Wilmersdorf 15
7327 AD Apeldoorn
info@vimex-shop.nl
Wandstelling Schappen Stijlen Achterwanden